Schedule 3

Супер сателит за главното събитие с 10 гарантирани пакета на стойност €500

 • Вход: €60+€10
 • Начален стак: 10,000 чипа
 • Нива: 15 минути
 • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 12

Сайд евент #1: Warm-up Progressive Knockout.

€100 от входната такса отиват за наградния фонд, а останалите €100 отиват за "главата" на всеки играч.

 • Вход: €100+€100+€25
 • Начален стак: 10,000 чипа
 • Нива: 20 минути
 • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 12
 • Формат: Progressive Knockout. Наградата за отстраняването на всеки играч започва от €100 и се увеличава с течение на турнира при отстраняването на други участници от игра. При отстраняването на играч от турнира получавате половината от натрупаното баунти, а другата половина се прибавя към наградата за вашата "глава". 

Главно събитие Ден 1А

 • Вход: €450+€50
 • Гарантиран награден фонд: €150,000
 • Начален стак: 30,000 чипа
 • Нива: 30 минути
 • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 13

Супер сателит за главното събитие с 5 гарантирани пакета на стойност €500

 • Вход: €60+€10
 • Начален стак: 10,000 чипа
 • Нива: 15 минути
 • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 12

Сайд евент #2: Pot Limit Omaha

 • Вход: €100+€10
 • Начален стак: 5,000 чипа
 • Rebuy: 5,000 чипа
 • Add-on: 10,000 чипа
 • Нива: 20 минути
 • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 10
 • Формат: Pot Limit Omaha 

Главно събитие Ден 1B

 • Вход: €450+€50
 • Гарантиран награден фонд: €150,000
 • Начален стак: 30,000 чипа
 • Нива: 30 минути
 • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 13

Главно събитие Ден 1C - Turbo

 • Вход: €450+€50
 • Гарантиран награден фонд: €150,000
 • Начален стак: 30,000 чипа
 • Нива: 20 минути
 • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 13

Главно събитие Ден 2

 • Вход: €1500+€100
 • Гарантиран награден фонд: €150,000
 • Начален стак: 100,000 чипа
 • Нива: 40 минути
 • Право на риентри и късна регистрация: първите 3 нива от деня

Сайд евент #3: Second Chance

 • Вход: €225+€25
 • Гарантиран награден фонд: €20,000
 • Начален стак: 20,000 чипа
 • Нива: 20 минути
 • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 12

Главно събитие Финал

 • Нива: 40 минути

Сайд евент #4: Last Chance

 • Вход: €135+€15
 • Начален стак: 15,000 чипа
 • Нива: 20 минути
 • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 12