Schedule 3

    Супер сателит за главното събитие с 10 гарантирани пакета на стойност €500

    • Вход: €60+€10
    • Начален стак: 10,000 чипа
    • Нива: 15 минути
    • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 12

    Сайд евент #1: Warm-up Progressive Knockout.

    €100 от входната такса отиват за наградния фонд, а останалите €100 отиват за "главата" на всеки играч.

    • Вход: €100+€100+€25
    • Начален стак: 10,000 чипа
    • Нива: 20 минути
    • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 12
    • Формат: Progressive Knockout. Наградата за отстраняването на всеки играч започва от €100 и се увеличава с течение на турнира при отстраняването на други участници от игра. При отстраняването на играч от турнира получавате половината от натрупаното баунти, а другата половина се прибавя към наградата за вашата "глава". 

    Главно събитие Ден 1А

    • Вход: €450+€50
    • Гарантиран награден фонд: €150,000
    • Начален стак: 30,000 чипа
    • Нива: 30 минути
    • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 13

    Супер сателит за главното събитие с 5 гарантирани пакета на стойност €500

    • Вход: €60+€10
    • Начален стак: 10,000 чипа
    • Нива: 15 минути
    • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 12

    Сайд евент #2: Pot Limit Omaha

    • Вход: €100+€10
    • Начален стак: 5,000 чипа
    • Rebuy: 5,000 чипа
    • Add-on: 10,000 чипа
    • Нива: 20 минути
    • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 10
    • Формат: Pot Limit Omaha 

    Главно събитие Ден 1B

    • Вход: €450+€50
    • Гарантиран награден фонд: €150,000
    • Начален стак: 30,000 чипа
    • Нива: 30 минути
    • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 13

    Главно събитие Ден 1C - Turbo

    • Вход: €450+€50
    • Гарантиран награден фонд: €150,000
    • Начален стак: 30,000 чипа
    • Нива: 20 минути
    • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 13

    Главно събитие Ден 2

    • Вход: €1500+€100
    • Гарантиран награден фонд: €150,000
    • Начален стак: 100,000 чипа
    • Нива: 40 минути
    • Право на риентри и късна регистрация: първите 3 нива от деня

    Сайд евент #3: Second Chance

    • Вход: €225+€25
    • Гарантиран награден фонд: €20,000
    • Начален стак: 20,000 чипа
    • Нива: 20 минути
    • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 12

    Главно събитие Финал

    • Нива: 40 минути

    Сайд евент #4: Last Chance

    • Вход: €135+€15
    • Начален стак: 15,000 чипа
    • Нива: 20 минути
    • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 12