Schedule 7

    • Супер сателит

     Супер сателит за главното събитие с 10 гарантирани пакета на стойност €500

     • Вход: €60+€10
     • Начален стак: 10,000 чипа
     • Нива: 15 минути
     • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 12
     29.06.2022 17:30
    • Warm-up Progressive Knockout

     Сайд евент #1: Warm-up Progressive Knockout.

     €100 от входната такса отиват за наградния фонд, а останалите €100 отиват за "главата" на всеки играч.

     • Вход: €100+€100+€25
     • Начален стак: 10,000 чипа
     • Нива: 20 минути
     • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 12
     • Формат: Progressive Knockout. Наградата за отстраняването на всеки играч започва от €100 и се увеличава с течение на турнира при отстраняването на други участници от игра. При отстраняването на играч от турнира получавате половината от натрупаното баунти, а другата половина се прибавя към наградата за вашата "глава". 
     29.06.2022 20:00
    • Главно събитие: Ден 1А

     Главно събитие Ден 1А

     • Вход: €450+€50
     • Гарантиран награден фонд: €150,000
     • Начален стак: 30,000 чипа
     • Нива: 30 минути
     • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 13
     30.06.2022 14:00ч.
    • Супер сателит

     Супер сателит за главното събитие с 5 гарантирани пакета на стойност €500

     • Вход: €60+€10
     • Начален стак: 10,000 чипа
     • Нива: 15 минути
     • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 12
     30.06.2022 18:00ч.
    • Pot Limit Omaha

     Сайд евент #2: Pot Limit Omaha

     • Вход: €100+€10
     • Начален стак: 5,000 чипа
     • Rebuy: 5,000 чипа
     • Add-on: 10,000 чипа
     • Нива: 20 минути
     • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 10
     • Формат: Pot Limit Omaha 
     30.06.2022 21:30ч.
    • Главно събитие: Ден 1B

     Главно събитие Ден 1B

     • Вход: €450+€50
     • Гарантиран награден фонд: €150,000
     • Начален стак: 30,000 чипа
     • Нива: 30 минути
     • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 13
     01.07.2022 14:00ч.
    • Главно събитие: Ден 1C

     Главно събитие Ден 1C - Turbo

     • Вход: €450+€50
     • Гарантиран награден фонд: €150,000
     • Начален стак: 30,000 чипа
     • Нива: 20 минути
     • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 13
     01.07.2022 20:00ч.
    • Главно събитие: Ден 2

     Главно събитие Ден 2

     • Вход: €1500+€100
     • Гарантиран награден фонд: €150,000
     • Начален стак: 100,000 чипа
     • Нива: 40 минути
     • Право на риентри и късна регистрация: първите 3 нива от деня
     02.07.2022 13:00ч.
    • Second Chance

     Сайд евент #3: Second Chance

     • Вход: €225+€25
     • Гарантиран награден фонд: €20,000
     • Начален стак: 20,000 чипа
     • Нива: 20 минути
     • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 12
     02.07.2022 18:00ч.
    • Главно събитие: Финален ден

     Главно събитие Финал

     • Нива: 40 минути
     03.07.2022 13:00ч.
    • Last Chance

     Сайд евент #4: Last Chance

     • Вход: €135+€15
     • Начален стак: 15,000 чипа
     • Нива: 20 минути
     • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 12
     03.07.2022 15:00ч.