Schedule 7

 • Супер сателит

  Супер сателит за главното събитие с 10 гарантирани пакета на стойност €500

  • Вход: €60+€10
  • Начален стак: 10,000 чипа
  • Нива: 15 минути
  • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 12
  29.06.2022 17:30
 • Warm-up Progressive Knockout

  Сайд евент #1: Warm-up Progressive Knockout.

  €100 от входната такса отиват за наградния фонд, а останалите €100 отиват за "главата" на всеки играч.

  • Вход: €100+€100+€25
  • Начален стак: 10,000 чипа
  • Нива: 20 минути
  • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 12
  • Формат: Progressive Knockout. Наградата за отстраняването на всеки играч започва от €100 и се увеличава с течение на турнира при отстраняването на други участници от игра. При отстраняването на играч от турнира получавате половината от натрупаното баунти, а другата половина се прибавя към наградата за вашата "глава". 
  29.06.2022 20:00
 • Главно събитие: Ден 1А

  Главно събитие Ден 1А

  • Вход: €450+€50
  • Гарантиран награден фонд: €150,000
  • Начален стак: 30,000 чипа
  • Нива: 30 минути
  • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 13
  30.06.2022 14:00ч.
 • Супер сателит

  Супер сателит за главното събитие с 5 гарантирани пакета на стойност €500

  • Вход: €60+€10
  • Начален стак: 10,000 чипа
  • Нива: 15 минути
  • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 12
  30.06.2022 18:00ч.
 • Pot Limit Omaha

  Сайд евент #2: Pot Limit Omaha

  • Вход: €100+€10
  • Начален стак: 5,000 чипа
  • Rebuy: 5,000 чипа
  • Add-on: 10,000 чипа
  • Нива: 20 минути
  • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 10
  • Формат: Pot Limit Omaha 
  30.06.2022 21:30ч.
 • Главно събитие: Ден 1B

  Главно събитие Ден 1B

  • Вход: €450+€50
  • Гарантиран награден фонд: €150,000
  • Начален стак: 30,000 чипа
  • Нива: 30 минути
  • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 13
  01.07.2022 14:00ч.
 • Главно събитие: Ден 1C

  Главно събитие Ден 1C - Turbo

  • Вход: €450+€50
  • Гарантиран награден фонд: €150,000
  • Начален стак: 30,000 чипа
  • Нива: 20 минути
  • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 13
  01.07.2022 20:00ч.
 • Главно събитие: Ден 2

  Главно събитие Ден 2

  • Вход: €1500+€100
  • Гарантиран награден фонд: €150,000
  • Начален стак: 100,000 чипа
  • Нива: 40 минути
  • Право на риентри и късна регистрация: първите 3 нива от деня
  02.07.2022 13:00ч.
 • Second Chance

  Сайд евент #3: Second Chance

  • Вход: €225+€25
  • Гарантиран награден фонд: €20,000
  • Начален стак: 20,000 чипа
  • Нива: 20 минути
  • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 12
  02.07.2022 18:00ч.
 • Главно събитие: Финален ден

  Главно събитие Финал

  • Нива: 40 минути
  03.07.2022 13:00ч.
 • Last Chance

  Сайд евент #4: Last Chance

  • Вход: €135+€15
  • Начален стак: 15,000 чипа
  • Нива: 20 минути
  • Право на риентри и късна регистрация: до края на ниво 12
  03.07.2022 15:00ч.